Innregistrering av Håndverkere

gjort enkelt!

Nå kan du ta imot forberedte og ferdig-registrerte håndverkere på din byggeplass, takket være vår

selvbetjente onboarding-app.

Nå kan du ta imot forberedte og ferdig-registrerte håndverkere på din byggeplass, takket være vår

selvbetjente onboarding-app.

Anerkjent av

Problem

Unødvendig

Administrasjon

Innregistrering og informering av nye håndverkere krever betydelig administrasjon fra hovedentreprenøren og /eller underentreprenørene.

Uspesifikk

Informasjon

Uspesifikk

Informasjon

Informasjonen er for generell. Mye informasjon er ikke relevant for mottakeren. Info ikke tilpasset mottakeren og fremdriften i prosjektet.

Tungvint Dokumentlagring

Tungvinte systemer for å dokumentere at kun prosjektkvalifisert personell har adgang til byggeplass. Feks:

  • Byråkratiske systemer som i praksis ikke medtar alle UE

  • Usøkbare skannede dokumenter i filutforskeren

Vår Løsning

Vår Løsning

OnSite; en app designet for å forenkle og heve kvaliteten på innregistrering og informering av nye håndverkere på bygge- og anleggsprosjekter.

OnSite; en app designet for å forenkle og heve kvaliteten på innregistrering og informering av nye håndverkere på bygge- og anleggsprosjekter.

OnSite; en app designet for å forenkle og heve kvaliteten på innregistrering og informering av nye håndverkere på bygge- og anleggsprosjekter.

01

Fast-track billett til byggeplass

Håndverkeren får selv ansvar for å logge seg inn for å motta og registrere informasjon gjennom sin OnSite-profil. Myndiggjøring skaper tillit og eierskap hos håndverkeren, samtidig som det er tidsbesparende for alle parter.

01

Fast-track billett til byggeplass

Håndverkeren får selv ansvar for å logge seg inn for å motta og registrere informasjon gjennom sin OnSite-profil. Myndiggjøring skaper tillit og eierskap hos håndverkeren, samtidig som det er tidsbesparende for alle parter.

01

Fast-track billett til byggeplass

Håndverkeren får selv ansvar for å logge seg inn for å motta og registrere informasjon gjennom sin OnSite-profil. Myndiggjøring skaper tillit og eierskap hos håndverkeren, samtidig som det er tidsbesparende for alle parter.

01

Fast-track billett til byggeplass

Håndverkeren får selv ansvar for å logge seg inn for å motta og registrere informasjon gjennom sin OnSite-profil. Myndiggjøring skaper tillit og eierskap hos håndverkeren, samtidig som det er tidsbesparende for alle parter.

Complete

Tailored for your project

Quality-Assured

02

Skap verdi med informasjonen

OnSite hjelper deg med å dele informasjon som tilpasses mottakeren og fremdriften i prosjektet, slik at informasjonen faktisk blir oppfattet.

02

Skap verdi med informasjonen

OnSite hjelper deg med å dele informasjon som tilpasses mottakeren og fremdriften i prosjektet, slik at informasjonen faktisk blir oppfattet.

02

Skap verdi med informasjonen

OnSite hjelper deg med å dele informasjon som tilpasses mottakeren og fremdriften i prosjektet, slik at informasjonen faktisk blir oppfattet.

02

Skap verdi med informasjonen

OnSite hjelper deg med å dele informasjon som tilpasses mottakeren og fremdriften i prosjektet, slik at informasjonen faktisk blir oppfattet.

03

Dokumentert Adgangskontroll

OnSite sørger for at kun kvalifisert personell får adgang til byggeplass. Dette er enkelt dokumentert i appen og automatisert gjennom integrasjon mot adgangskontrollsystemet.

03

Dokumentert Adgangskontroll

OnSite sørger for at kun kvalifisert personell får adgang til byggeplass. Dette er enkelt dokumentert i appen og automatisert gjennom integrasjon mot adgangskontrollsystemet.

03

Dokumentert Adgangskontroll

OnSite sørger for at kun kvalifisert personell får adgang til byggeplass. Dette er enkelt dokumentert i appen og automatisert gjennom integrasjon mot adgangskontrollsystemet.

03

Dokumentert Adgangskontroll

OnSite sørger for at kun kvalifisert personell får adgang til byggeplass. Dette er enkelt dokumentert i appen og automatisert gjennom integrasjon mot adgangskontrollsystemet.

Hvordan

Hvordan

1

Logg inn og bli medlem av prosjektet

Håndverkeren logger seg inn og blir medlem av prosjektet han/hun skal jobbe på.

Håndverkeren logger seg inn og blir medlem av prosjektet han/hun skal jobbe på.

1

Log In and Join the Project

2

Registrering


Registrering

Registrer personlig informajon, HMS-kort og kompetansebevi. Gjennomgå deretter prosjektinfo.

Registrer personlig informajon, HMS-kort og kompetansebevi. Gjennomgå deretter prosjektinfo.

1

Log In and Join the Project

3

Få adgang til prosjektet


Admin godkjenner forespørsel om medlemskap.

Hold deg oppdatert gjennom gjevnlig informasjonspåfyll i appen.

Admin godkjenner forespørsel om medlemskap.

Hold deg oppdatert gjennom gjevnlig informasjonspåfyll i appen.

Fordeler

Fordeler

Håndverker

Kom forberedt på byggeplass, og vær klar til å ta fatt på arbeidsdagen med én gang. Opprett din OnSite Profil og fullfør registreringen før ankomst. Du har nå Fast-track billett til byggeplass! Glem utfylling av skjemaer manuelt på brakken.

HMS-Leder

Nå kan du ta imot håndverkeren på en rask og effektiv måte. Håndverkeren er allerede registrert og blitt informert. Gi adgang til byggeplass med et tastetrykk i appen. Følg opp med påfyll av info underveis i prosjektet.

Byggherre

Med OnSite på prosjektene dine, har du sørget for å ha systemt som sikrer at kun kvalifisert personell får adgang til byggeplass. Med informerte mannkap har du et fundament for en trygg og sikker byggeplass.

Logg inn på OnSite og sjekk ut i dag!

Logg inn på OnSite og sjekk ut i dag!

Logg inn på OnSite og sjekk ut i dag!

Copyright © 2024 OnSite

All Rights Reserved.

Copyright © 2024 OnSite

All Rights Reserved.

Copyright © 2024 OnSite

All Rights Reserved.

Copyright © 2024 OnSite

All Rights Reserved.